Nhau thai cừu

Nhau thai cừu hay còn được gọi là Sheep Placenta là bộ phận được hình thành trong thời gian đầu của quá trình mang thai ở cừu. Đây là nguyên liệu được sử dụng ...

Healthy Skin
Logo